Proiect finanțat în cadrul schemei de granturi R.O.S.E.

InformațiiPerioada

19 August - 1 SeptembrieNumăr Participanți

80LSFETc


Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații Timişoara îşi doreşte, în pofida numelui, să vină nu doar în ajutorul studenţilor facultăţii, cât şi a potenţialilor studenţi, deoarece aceştia formează viitorul organizaţiei. LSFETc are în vedere dezvoltarea tinerilor, fie ei actuali sau viitori studenţi. Este benefic pentru elevii de liceu să fie puşi în contact cu mediul universitar în care vor ajunge în scurt timp, cu tot ce presupune acesta, fiind o schimbare substanţială, din diferite puncte de vedere.

De-a lungul perioadei de desfăşurare a proiectului, elevii dobândesc noi cunoştinţe, care se vor dovedi foarte folositoare pe viitor. De asemenea, aceştia aprofundează cunoștințele dobândite în liceu şi le consolidează, dându-le o direcţie mai clară. Totodată, elevii de liceu îşi formează o viziune mai explicită asupra vieţii studenţeşti, cu toate implicaţiile aferente acestui stil de viaţă. Aşadar, proiectul de faţă oferă oportunitatea ideală, furnizând un cadru propice pentru progresul profesional şi personal al liceenilor, cât şi pentru familiarizarea acestora cu mediul universitar în care îşi vor petrece următorii ani de viaţă.

De ce ESU?


Principalul mobil al proiectului este ajutorarea actualilor elevi de liceu în urmarea unei cariere de succes, prin integrarea acestora în mediul universitar. În primul rând, se doreşte trezirea interesului liceenilor asupra facultăţii. Aceştia pot deveni dezinteresaţi în legătură cu viitorul lor, iar proiectul îşi propune atragerea atenţiei şi a curiozităţii elevilor prin activităţi interactive. Un efect esenţial al proiectului se doreşte a fi reducerea abandonului şcolar, deoarece elevii sunt plasaţi pe o direcţie educaţională si profesională promiţătoare şi de succes.

De asemenea, proiectul îşi propune dezvoltarea liceenilor, atât pe plan personal, cât şi profesional, familiarizându-i cu cadrul universitar în care îşi vor petrece următorii ani. Totodată îi pregăteşte pentru un viitor de succes, pentru a intra în mediul universitar cu încredere, nu cu nesiguranţă. Tinerii dobândesc o serie de cunoştinţe şi abilităţi care le vor fi foarte utile şi avantajoase. Acest proiect urmăreşte atât interesele elevilor, facultăţii cât și a oraşului. Totodată are ca motivaţie dezvoltarea universităţii, prin integrarea unor studenţi informaţi şi bine pregătiţi. Facultatea are nevoie de studenţi cu potenţial, care să o aducă la un nivel cât mai înalt. Mai mult, aceşti viitori ingineri vor creşte piaţa muncii şi renumele oraşului, ajutându-l să progreseze din punct de vedere economic, social și cultural.

Ce urmărim noi?


Simularea timp de 2 săptămâni a mediului academic universitar pentru cei 80 de participanţi. Cei 80 de liceeni vor avea oportunitatea de a experimenta timp de 2 săptămâni viaţa unui student de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaționale din Timișoara. Aici vor învăţa ceea ce înseamnă cu adevărat statutul de student și ce reprezintă facultatea. Participanţii vor afla ce îndatoriri și ce drepturi au ca viitori studenți. Li se vor detalia teme și subiecte ca: metodologia de obținere a creditelor, structura anului universitar, modul de examinare a studenților, etc. Participanţii vor avea ocazia de a-și clarifica anumite nelămuriri legate de facultate, viaţa de student sau orice ține de mediul academic.

Consolidarea cunoștiinţelor dobândite în liceu de către 80 elevi, în cadrul cursurilor predate în cele 2 săptămâni Timp de 2 săptămâni cei 80 de participanţi, prin cursurile ce le vor fi predate în acest interval de timp, vor avea șansa de a-și îmbunatăţii cunoștinţele dobândite în liceu. Li se vor preda materii studiate în liceu, cum ar fi fizica și matematica, care îi vor ajuta în pregătirea pentru Bacalaureat și Admitere, cât și pentru a se descurca în timpul facultăţii. Elevii nu vor aprofunda doar cunoștințele dobândite în anii de liceu, având inedita șansă de a experimenta mediul academic. Contribuirea la dezvoltarea personală a elevilor participanţi prin training-urile ţinute în cele două săptămâni. Chiar dacă pregatirea pentru viaţa de student este scopul principal al acestui proiect, nu putem sa neglijăm şi pregătirea informală a elevilor, la fel de importantă pentru individ ca pregătirea academică.

În cadrul proiectului încercăm să aducem oameni de valoare care să inspire şi să dezvolte participanţii; iar împreună cu pregatirea academică din cadrul proiectului, vom reuşi ca în aceste două săptămâni să creăm un mediu propice dezvoltării armonioase. Creşterea vizibilităţii facultăţii în rândul celor 20.000 de elevi prin promovarea ESU în lunile premergătoare evenimentului. În decursul promovării proiectului, echipa de organizare va merge prin liceele din localităţile ţintă, unde vor promova proiectul. Promovarea va presupune prezentarea ofertei educaţionale a facultăţii şi oportunităţile oferite de proiect. Acest lucru va crește vizibilitatea facultății în rândul elevilor vizați.


Pentru mai multe informații contactați-ne!

Andrea Medrea

Președinte

0737 048 212